Uw markt,
line

Uw markt, onze kennis

Meetbare
line

Meetbare resultaten leveren

Zaken
line

Zaken inzichtelijk maken

Uw markt,
line

Uw markt, onze kennis

Meetbare
line

Meetbare resultaten leveren

Zaken
line

Zaken inzichtelijk maken

Uw markt,
line

Uw markt, onze kennis

Meetbare
line

Meetbare resultaten leveren

Zaken
line

Zaken inzichtelijk maken

Uw markt,
line

Uw markt, onze kennis

Meetbare
line

Meetbare resultaten leveren

Zaken
line

Zaken inzichtelijk maken

Organisatie
  • Privacy statement

Privacy statement

Sliedrecht, juni 2016
Dit Privacy Statement beschrijft welke persoonlijke gegevens MECS BVverzamelt, wat we met die gegevens doen en met wie we ze (niet) delen. Verder staat er in dit document beschreven wat we doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens en hoe u kunt aangeven waar we uw gegevens voor mogen gebruiken. In dit document staat ook wat u moet doen om uw gegevens bij te werken en wat u moet doen als u geen e-mail meer van ons wenst te ontvangen. Onderin het document kunt u gegevens vinden waar u met uw (eventuele) privacy-gerelateerde zaken terecht kunt.


Wat voor soort gegevens verzamelt MECS BV en wat wordt er mee gedaan?
Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze producten, services en aanbiedingen. We verzamelen gegevens die ons helpen om de bestelervaring van onze klanten te verbeteren. Hieronder staat beschreven hoe we aan uw gegevens komen en wat we van u willen weten. Er wordt ook uitgelegd wat we met de informatie doen.


Catalogus en Acties
Als u bij ons een catalogus of documentatie aanvraagt, als u zich aanmeldt of meedoet aan speciale aanbiedingen, geeft u ons persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zodat we uw aanvraag kunnen afhandelen.


Afdeling Verkoop
Als u contact opneemt met onze afdeling Verkoop kunnen we u vragen naar uw naam, adres en e-mailadres om een antwoord te kunnen geven op uw vragen of opmerkingen.


Website
Veel internetgebruikers maken zich zorgen over hun privacy en het gebruik van 'cookies' op het internet. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin door u verstrekte informatie opgeslagen wordt. Cookies kunnen geen informatie over u of uw computersysteem doorgeven. MECS BV maakt op haar website géén gebruik van cookies!


Geeft MECS BV de verkregen informatie aan derden door?
Nee, wij geven GEEN persoonlijke informatie van onze klanten door aan derden die de gegevens voor marketingdoeleinden willen gebruiken. De verkregen gegevens worden wel gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken, tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of te voldoen aan wettelijke eisen. We kunnen uw gegevens echter wel onthullen als ons dit wettelijk verplicht wordt.


Welke stappen onderneemt MECS BV ter bescherming van persoonlijke gegevens?
We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn afdoende te beschermen tegen te verwachten risico's.


Hoe werkt MECS BV dit Privacy Statement bij?
Dit Privacy Statement kan op regelmatige basis bijgewerkt worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Indien er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die bovenin staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit Privacy Statement aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op uw gegevens.


Staan er op deze website links naar andere websites?
Er staan links naar andere websites die totaal onafhankelijk opereren van MECS BV en waar wij geen zeggenschap over hebben. Wij verzorgen alleen links naar andere websites ter informatie en gemak voor u.


Ontvang ik e-mail van MECS BV?
U ontvangt alleen e-mail van MECS BV als u ons uw emailadres hebt gegeven en als u aangegeven hebt het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen. Mail van en over MECS BV wordt verstuurd door MECS BV, waarbij gebruik gemaakt wordt van een mailprovider (mailchimp).Er zijn geen andere partijen die namens MECS BV mails versturen.


Privacy garantie
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons meldt, worden uw naam, e-mailadres, postcode en eventuele interesses opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom u specifiek hebt gevraagd.


Wat moet ik doen als ik geen informatie meer wens te ontvangen van MECS BV?
Als u geen productinformatie of aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande kanalen.


Hoe kan ik contact opnemen met MECS BV?
Als u wilt dat we uw adresgegevens bijwerken, dat we uw naam van onze mailinglijst afhalen of als u vragen heeft over (de bescherming van) uw persoonlijke gegevens, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

- Telefonisch: +31 (0)184 490 740
- Via ons contactformulier
- Per e-mail: info@mecs.nl

Uw gegevens worden dan zo spoedig mogelijk aangepast.