Laatst bijgewerkt op 14-06-2018

Uw persoonsgegevens. U laat ze bij ons achter, want dat is nodig als u een bestelling wilt plaatsen. Maar wat zijn persoonsgegevens nou daadwerkelijk? Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie kunnen geven over u als persoon. Zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Maar ook gegevens zoals IP-adres, uw klantnummer of uw bestelgeschiedenis en surfgedrag die uniek zijn voor jou. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om uw persoonsgegevens vragen en wat wij hiermee doen. Daarover informeren wij u graag. Heeft u na het lezen nog vragen, laat het ons dan weten via onze  klantenservice.

Onze webshop bevat informatie over de aangeboden producten en diensten van MECS BV. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webshop. MECS BV besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de weergegeven informatie. Het is echter mogelijk dat, na verloop van tijd, bepaalde informatie verandert, niet meer juist of onvolledig is. Vanzelfsprekend zal MECS BV een fout of onjuistheid in deze webshop meteen verbeteren. MECS BV is in geen geval aansprakelijk voor schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze webshop aangeboden informatie. MECS BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor websites/webshops van derden (links) en door derden gehanteerd privacy beleid.


 

Van wie verwerken we persoonsgegevens en hoe krijgen we die gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact heeft gezocht met mecs.nl, zowel zakelijke en particulieren klanten als partners. Zo krijgen we de gegevens van u, wanneer u onze webshop heeft bezocht, een account heeft aangemaakt, contact heeft opgenomen met de klantenservice en u bepaalde gegevens heeft ingevuld op de webshop.

Wat doen we verder met uw gegevens en hoelang worden deze gegevens bewaard?

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden, namelijk om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening, producten en aanbiedingen. Wij gebruiken daarbij de van u ontvangen gegevens, maar eveneens door onszelf verzamelde gegevens, zoals informatie over uw bezoek aan onze webshop. Hieronder leest u welke doelen dat nog meer zijn:

 • Uw bestelling leveren
  Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, BTW-nummer en telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Deze gegeven zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt afgesloten. Volgens de wet moeten wij de gegevens die gerelateerd zijn aan uw bestelling, 7 jaar bewaren.
 • Uw account
  In uw account bij MECS BV slaan we onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, factuur- en verzenadres, BTW-nummer, opgeslagen betalingsmethoden, downloads, uw verlanglijst en eventueel nieuwsbrieven. Bijzonder handig, want u hoeft deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen zodat u deze makkelijk kan terugvinden. We bewaren deze gegevens in uw account zolang u actief bent bij ons als klant. Als u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Bovendien kunt u op ieder moment een verzoek doen om bepaalde gegevens te laten verwijderen in uw account.
 • Klantenservice
  U kunt met ons contact opnemen via het: contactformulier of advies aanvragen bij onze deskundige: advies. Ook kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen, het telefoonnummer vindt u bovenaan de webshop. Om u bij uw vragen snel te kunnen helpen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als u ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met u worden geregistreerd. U helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze diensten.
 • Nieuwsbrieven en e-mails
  U kunt u aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze Business en ontwikkelingen. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van uw gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor u. Ook ontvangt u  e-mails als u ons hier toestemming voor heeft gegeven, met als doel u te informeren over gerelateerde of belangrijke zaken omtrent onze Business. Wilt u liever geen e-mails of nieuwsbrieven ontvangen? Dan kunt u zich afmelden in uw account. Daar ziet u rechts een kolom met blauwe letters, waar onderin ‘nieuwsbrieven’ staat. Als u hier op klikt kunt u uw abonnement optie: ‘algemene inschrijving’ uitvinken. Als u graag wilt dat wij dit doen, neem dan contact op met onze klantenservice. Uw gegevens worden bewaard gedurende uw lidmaatschap en bij afmelden worden uw gegevens nog maximaal 3 maanden bewaard.
 • Verbetering van onze winkel en service
  We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. We verzamelen daarom gegevens van u die ons helpen om de bestelervaring van al onze klanten te verbeteren. Bovendien kunnen we uw gegevens gebruiken om u te vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Bovendien kunt u op ieder moment een verzoek doen om bepaalde gegevens te laten verwijderen in uw account.
 • Catalogus en Acties
  Wanneer u bij ons een catalogus of documentatie aanvraagt en/of als u zich aanmeldt of meedoet aan speciale aanbiedingen, geeft u ons persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zodat we uw aanvraag kunnen afhandelen. Als u vaker met ons contact opneemt om de ze redenen zullen wij uw gegevens bewaren. Als u al 5 jaar geen contact met ons heeft opgenomen, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd.
 • Google Analytics
  Wij maken gebruik van Google Analytics  om bij te houden hoe gebruikers de webshop bezoeken. We zorgen dat onze pagina’s goed worden geoptimaliseerd, zodat u makkelijker vindt waar u naar op zoek bent.
 • Google Adwords

  Wij maken gebruik van deze cookie, die inzichtelijk maakt welke ingezette media effectief is. Onze opslagperiode middels Adwords bedraagt een periode van max. 1 jaar.

 • Invullen van online formulieren
  Alle gegevens die u op een online formulier invult, worden alleen gebruikt voor dat omschreven doel waar u uw gegevens voor achterlaat. Deze worden na 6 maanden, wanneer u geen contact meer heeft opgenomen met ons dan ook direct verwijderd.
 • Online Succes
  MECS BV gebruikt de software van Online Succes om website bezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring op haar website te bieden. De Online Succes software maakt een profiel aan wanneer u een interactie met de website van MECS BV heeft. Denk bijvoorbeeld aan het downloaden van een whitepaper of ebook. Uw Online Succes profiel is uniek voor MECS BV. Om uw privacy te waarborgen, wordt dit nooit met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor uzelf en MECS BV. U kunt ten alle tijden uw Online Succes profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen, zie deze link: Inzage portaal.. Tevens kunt u een ‘do not track’ activeren zodat de Online Succes software uw bezoeken niet registreert, zie deze link: Do not track.

Welke rechten kunt u uitoefenen die betrekking hebben op uw gegevens?

Informatie en inzage
Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken. Stel uw vraag middels onderstaande contactgegevens.

Rectificatie
Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten via onderstaande contactgegevens, dan passen we deze aan.

Het recht van verzet
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen via onderstaande contactgegevens. Gaat het om marketing? Dan zullen we uw gegevens die we voor commerciële doeleinden gebruiken, niet meer gebruiken.

Het recht om vergeten te worden
Naast het recht van verzet heeft u de mogelijkheid een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens, verouderde of onjuiste en privacy gevoelige informatie te laten verwijderen. In het geval van de marketingactiviteiten, kunt u een beroep op dit recht doen. Dit houdt in dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. U kunt via onderstaande contactgegevens contact opnemen.

Klacht indienen bij de AP
Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP, via dit formulier: AP klacht indienen.

Toestemming intrekken
Deze mogelijkheid bestaat bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mails. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegegevens.

Bewaartermijnen
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is, voor het doel waarvoor ze daadwerkelijk worden gebruikt. Ook niet langer dan nodig is, als u kijkt naar een wettelijke bewaarplicht (zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). Dat wil zeggen dat de gegevens meteen worden verwijderd, zodra deze dan ook niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.

Recht op dataportabiliteit
Waar het recht om vergeten te worden en het recht op informatie al deels bestonden, is het recht op dataportabiliteit volledig nieuw. Met dit recht kunt u voortaan een deel van hun gegevens opvragen bij een organisatie in een ‘gangbaar bestandsformaat’. Met dit recht krijgen consumenten meer controle over hun eigen gegevens. Bovendien profiteren ze van extra gebruiksgemak, wanneer bedrijven dit goed geregeld hebben. Overstappen van de ene naar de andere aanbieder, of het opvragen van een offerte bij een andere aanbieder zou hierdoor makkelijker moeten worden. U kunt dit dan ook bij ons opvragen, middels onderstaande contactgegevens.

Rechten van betrokkenen bij profilering
We verzamelen gegevens van u die ons helpen om uw bestelervaring te verbeteren. Op basis van deze informatie wordt er een profiel gemaakt en kan uw gedrag worden voorspeld. Zo maken wij op basis van uw profiel een gerichte aanbieding en u krijgt informatie te zien die bij uw zoekgedrag hoort. Wanneer u bezwaar heeft, kunt u de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing staken. U kunt dit laten weten door onderstaande contactgegevens.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het onderhouden van de (financiële) administratie;
 • Het arrangeren van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze webshop;
 • Het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
 • Het leveren van financiële diensten zoals: betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij verstrekken ook geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens MECS BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe werkt MECS BV dit Privacy Statement bij?
Dit Privacy Statement kan op regelmatige basis bijgewerkt worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Indien er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die bovenin staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit Privacy Statement aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op uw gegevens.

Staan er op deze webshop links naar andere websites?
Er staan links naar andere websites die totaal onafhankelijk opereren van MECS BV en waar wij geen zeggenschap over hebben. Wij verzorgen alleen links naar andere websites ter informatie en gemak voor u.

Hoe kan ik contact opnemen met MECS BV?
Als u wilt dat we uw adresgegevens bijwerken, dat we uw naam van onze mailinglijst afhalen of als u vragen heeft over (de bescherming van) uw persoonlijke gegevens, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

– Telefonisch: +31 (0)184 490 740
– Via ons contactformulier
– Per e-mail: [email protected]

Uw gegevens worden dan zo spoedig mogelijk aangepast.